voor aanzicht De Valk Notariskantoor

  Home - Visie - Werkzaamheden - Medewerkers - Ligging - Offerte - Contact
  Werkzaamheden
 

Veertig jaar lang is er in Hurdegaryp geen notaris gevestigd geweest.
In 1964 beŽindigde destijds de notaris in Hurdegaryp zijn praktijk.
Sinds 1 januari 2004 is ons kantoor gevestigd aan de rand van
het dorp, met het uitzicht op Leeuwarden.

De ontwikkelingen sinds dat moment van starten zijn inmiddels
boven verwachting gebleken.
Talloze mensen, vanuit St. Annaparochie tot Groningen & vanuit
Holwerd tot in BelgiŽ, hebben
sindsdien hun weg naar ons kantoor weten te vinden.
Onder hen zijn er ook, die uit tevredenheid over
onze afhandeling van eerdere zaken, zich opnieuw melden.

Daarbij ging en gaat het om een diversiteit aan zaken.
Zaken die soms op aanbeveling van tussenpersonen bij
ons worden ondergebracht.
Maar ook de mond-tot-mond reclame zorgt voor veel respons.
De onroerend goed-tak vormt, zoals dat bij veel notariskantoren
het geval is, de hoofdmoot van de werkzaamheden.
Akten van levering en akten van hypotheek zijn de
juridisch noodzakelijke bekrachtigingen van overeenkomsten
waarbij registergoederen worden verkocht & gekocht respectievelijk
als onderpand voor een financiering worden gegeven.
Hierbij geldt dat het notariaat het eindpunt is
waarin de diverse lijnen uitmonden.

De onroerend goed-tak mag dan de hoofdmoot
van de werkzaamheden vormen, de praktijk is dat
ook de andersoortige zaken, zoals die hierna
worden genoemd, regelmatig op het kantoor op tafel komen.

De notaris kan ook een betekenisvolle rol spelen
ten aanzien van organisatievormen met rechtspersoonlijkheid
zoals besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
Een besloten vennootschap kan slechts bij notariŽle akte
worden opgericht, evenals een levering van aandelen bij
notariŽle akte dient worden vastgelegd.
Advisering rondom deze handeling is hierbij
de toegevoegde waarde van de notaris.
Ook verenigingen en stichtingen kunnen baat
hebben bij de advisering door de notaris.
De notaris dient voor het vastleggen van statuten
van stichtingen in ieder geval te worden ingeschakeld.
In geval van statuten van verenigingen kan het
ook noodzakelijk zijn om die middels een notariŽle akte vast te leggen.

In het algemeen geldt dat er veel onzichtbaar werk
is zoals contact & correspondentie met makelaars,
geldverstrekkers, tussenpersonen en overheidsinstanties.
Werk dat eveneens plaatsvindt om uw zaak goed te behartigen.

© De Valk 2017
All rights reserved.